Zapraszamy na zajęcia plastyczne. Szczegóły na plakacie

 

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia taneczne. Szczegóły na plakacie

 

Koncert zespołu Czesław Śpiewa - 25 października ZAPRASZAMY

Rezerwacja oraz sprzedaż biletów od 10 września

 

Regulamin konkursowy

 Festiwal Działań Nieobojętnych

 „Spoza Chmur Wieruszowa”
z udziałem artystów zagranicznych
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSOWY
 
§ 1
Konkurs  Wokalny jest najważniejszą częścią Festiwalu Działań Nieobojętnych.
 
§ 2
Celem konkursu jest:
prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej;
stworzenie warunków do konfrontacji osiągnięć twórców
 i wykonawców;
 
 
wyłonienie najbardziej wartościowych twórców i wykonawców 
oraz ich promocja. 
 
§ 3
Do udziału w Koncercie Konkursowym zapraszamy amatorów, solistów i zespoły do sześciu osób powyżej 13  roku życia z kraju i z zagranicy.
 
§ 4
Do Konkursu można zgłosić się na dwa sposoby. Poprzez wzięcie udziału w eliminacjach międzyszkolnych, polegających na przesłuchaniach na żywo lub poprzez przesłanie do organizatorów demo swojej twórczości. 
 
§ 5
Osoby nie mające możliwości nagrania demo mogą wziąć udział w eliminacjach międzyszkolnych, które odbędą się 10 października 2014 roku w Wieruszowskim Domu Kultury. Kartę Zgłoszeniową należy przesłać do 3 października 2014 na adres organizatora. 
 
§ 6
Wykonawcy mogący przesłać swoje demo z jedną piosenką konkursową są zobowiązani nadesłać je do dnia 17 października 2014 r. — na dowolnym nośniku dźwięku wraz z załączoną Kartą Zgłoszeniową na adres organizatora.
 
§ 7
Z obu etapów zostaną wyłonieni uczestnicy Koncertu Konkursowego.
 
§ 8
O kwalifikacji do Koncertu Konkursowego zadecyduje komisja artystyczna powołana przez organizatora.
 
§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo limitowania liczby zgłoszeń oraz zaproszenia pewnej liczby wykonawców bez kwalifikacji.
 
§ 10
Lista wykonawców zakwalifikowanych do Koncertu Konkursowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wdk.info.pl do dnia 17 października 2014 r. Wykonawcy zostaną powiadomieni 
o zaproszeniu do uczestnictwa w festiwalu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 
 
§ 11
Uczestnicy w Koncercie Konkursowym wykonują dwa utwory muzyczne, w tym: 
jeden obowiązkowo z repertuaru piosenki literackiej, poezji śpiewanej, aktorskiej  itp.);
drugi utwór dowolnie wybrany, mile widziane będą kompozycje autorskie — własna muzyka 
lub tekst.
 
§ 12
Do udziału w koncercie konkursowym będą dopuszczone wyłącznie utwory w języku polskim. 
W przypadku zagranicznych uczestników dopuszcza się jednak wykonywanie utworów w języku ojczystym bądź angielskim.
 
§ 13
Uczestnicy zapewniają sobie akompaniament. Organizator zapewnia: fortepian, nagłośnienie, możliwość podłączenia instrumentów oraz obsługę techniczną.
 
§ 14
Wokalistom mogą towarzyszyć: akompaniator, sekcja instrumentalna lub podkład nagrany na płycie CD, w przypadku solistów dopuszczalne są chórki dograne do podkładu.
 
§ 15
W trakcie przesłuchań konkursowych nie przewiduje się bisów.
 
§ 16
Wykonawców oceniać będzie Jury, które bezpośrednio po wysłuchaniu wszystkich uczestników uda się na naradę.
 
§ 17
Lista laureatów zakwalifikowanych do Debiutanckiego Koncertu Galowego, który odbędzie się 
w dniu 26 października 2014 r., zostanie ogłoszona przez organizatora podczas Koncertu Nocnego w dniu 25 października 2014 r.
 
§ 18
O podziale nagród decyduje wyłącznie Jury. O ewentualnych nagrodach nieprzyznanych przez Jury decyduje organizator.
 
§ 19
Piosenki laureatów zostaną uwiecznione na festiwalowej płycie pamiątkowej. 
 
§ 20
Laureaci przesłuchań konkursowych ubiegać się będą o udział w finale Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
 
§ 21
Akredytacja od jednej osoby wynosi 150 zł (w tym: pełne wyżywienie, dwa noclegi oraz wolny wstęp na koncerty towarzyszące), płatna 
do dnia 21 października 2014 roku na konto bankowe Stowarzyszenia „Nadwrażliwi”:
Bank Spółdzielczy w Lututowie, 
nr 08 9256 0004 2600 1049 2000 0010 
 
§ 22
Osoby niekorzystające z wyżywienia i noclegu wnoszą opłatę merytoryczną 
w wysokości 50 zł.
 
§ 23
Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 
§ 24
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
§ 25
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nieodpłatnie nagrań audio dokonanych podczas koncertu, po otrzymaniu pisemnej zgody uczestników.
 
§ 26
Biuro festiwalowe będzie czynne 24 października 2014 r. od godziny 15.00 
w Wieruszowskim Domu Kultury.
 
§ 27
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 
 
W czasie trwania festiwalu organizator zapewnia:
kompetentne jury, profesjonalne nagłośnienie, atrakcyjne nagrody, odpowiednio zaopatrzoną Kawiarenkę Artystyczną.
 
Wszelkich informacji o festiwalu udziela jego pomysłodawca i dyrektor 
Anna Niesobska, 
tel. 605624961 lub 604753733.
 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

.pdf       .doc
Podsumowanie Lata z Kulturą w WDK

 

Lato z kulturą” dobiegło końca.

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg atrakcji kulturalnych, edukacyjnych oraz turystycznych.

Jako pierwszy odbył się Plener Malarski „LATO 2014” w dniach: 26 czerwca-4 lipca, w którym uczestniczyli studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. W ramach pleneru odbyły się warsztaty plastyczne dla młodzieży i dzieci z naszego terenu (22 osoby). Zajęcia         prowadził pan profesor Jan Krzysztof Hrycek oraz pani                    mgr Katarzyna Maniewska.Owocem pracy uczestników była wystawa poplenerowa, do zwiedzania której serdecznie Państwa zachęcamy.

 

Od 2 do 4 lipca odbywały się Warsztaty  Interpretacyjno –Wokalne prowadzone przez pana Marcina Wawrzynowicza w ramach projektu „Wieruszowskie Spotkania pod Kasztanem”.

Warsztaty zakończyły się Finałowym Koncertem w piątek 4 lipca na scenie letniej „Pod Kasztanem”.

W ramach Letniej Akademii WDK przez dwa tygodnie dzieci przychodziły na zajęcia i przygotowane dla nich atrakcje: min. odbyły się gry, zabawy, konkursy, projekcje filmowe w kinie, dwie wycieczki

- do Figloraju w Ochędzynie a także wycieczka na basen do Ostrzeszowa, Festiwal Letniej Piosenki, na który uczestnicy przygotowywali się w trakcie Letniej Akademii na zajęciach muzycznych.  Odbyły się  również warsztaty teatralne prowadzone przez aktora Grzegorza Lamika. Dzieci zapoznawały się z tajnikami teatru i technikami chodzenia na szczudłach. 

 
 W lipcu zaprosiliśmy Państwa również na koncerty „Pod Kasztanem” tj. „Wspomnienia- Niemen” w wykonaniu Jarosława      Królikowskiego, oraz „Weekendowe spotkania z piosenką znaną           i lubianą”.

 


Sierpień powitaliśmy w rytmach Karaoke z zespołem RED EYES  na scenie WDK.

Od 4 sierpnia odbywały się warsztaty pt. „Teatr w Przestrzeni”. Celem ich było przeprowadzenie kilku eventów sceniczno-muzycznych, które miały być wykorzystane w charakterze flashmobów na terenie miasta. Skutkiem tych przygotowań było:

- „budzenie kawą”, na ulicach Wieruszowa młodzież częstowała przechodniów kawą

- „gra miejska”, grupy uczestników rozwiązywały zagadkę detektywistyczną   by wykonać wyznaczone zadanie. Zaginął herb Wieruszowa i uczestnicy musieli rozwikłać skomplikowaną tajemnicę jego zaginięcia. Zwycięzcy w nagrodę pojechali na wycieczkę do term uniejowskich.

 

10 sierpnia zaprosiliśmy Państwa na koncert Elżbiety Małgorzaty Mach (sopran) i Jacka Szymańskiego (tenor) pt. „Usta milczą, dusza śpiewa”.

 Młodzież uczestniczyła w zajęciach teatralno-recytatorskich, w wyniku których powstał montaż słowno-muzyczny pt. „Chleba naszego powszedniego”. Zaprezentowany został w trakcie Gminnych Dożynek    w Wyszanowie.                                                                                                        W sierpniu odbyła się wycieczka na basen do Uniejowa.

Przez całe lato w czwartki zapraszaliśmy na ciekawe, bezpłatne seanse filmowe w Kinie Letnim „Pod Kasztanem”.

Lato zakończyliśmy Festynem na Stadionie WKS Prosna w Wieruszowie zatytułowanym „Pożegnanie Wakacji z Kulturą”. Mimo deszczowej aury Andrzej Rosiewicz zdołał wyciągnąć wieruszowską publiczność z domów na swój koncert. Starsze pokolenie świetnie pamięta jego przeboje, takie jak „Czuje pani cha-chę” czy „Chłopcy radarowcy”. Na zakończenie występu Wieruszowska Orkiestra Dęta zagrała z Andrzejem Rosiewiczem utwór pt. "Pytasz mnie"

 

  Projekt Wieruszowskie Spotkania Pod Kasztanem zrealizowano ze środków Gminy Wieruszów, środków własnych SEADiM ”NADWRAŻLIWI” oraz Wieruszowskiego Domu Kultury. 

     

[1]  2  3  4  5    >  >>  >|
Aktualności Kino "Słońce" Dom Kultury Kalendarz imprez Oferta Usługi Fotorelacje Kontakt Nasi Mecenasi Festiwal "Spoza chmur" Mecenasi Festiwalu "Spoza chmur" Uniwersytet III Wieku Kapela "Sami Swoi" Zajęcia art-hobbystyczne