Regulamin konkursowy

 Festiwal Działań Nieobojętnych

 „Spoza Chmur Wieruszowa”
z udziałem artystów zagranicznych
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSOWY
 
§ 1
Konkurs  Wokalny jest najważniejszą częścią Festiwalu Działań Nieobojętnych.
 
§ 2
Celem konkursu jest:
prezentacja i promocja twórczości muzycznej i literackiej;
stworzenie warunków do konfrontacji osiągnięć twórców
 i wykonawców;
 
 
wyłonienie najbardziej wartościowych twórców i wykonawców 
oraz ich promocja. 
 
§ 3
Do udziału w Koncercie Konkursowym zapraszamy amatorów, solistów i zespoły do sześciu osób powyżej 13  roku życia z kraju i z zagranicy.
 
§ 4
Do Konkursu można zgłosić się na dwa sposoby. Poprzez wzięcie udziału w eliminacjach międzyszkolnych, polegających na przesłuchaniach na żywo lub poprzez przesłanie do organizatorów demo swojej twórczości. 
 
§ 5
Osoby nie mające możliwości nagrania demo mogą wziąć udział w eliminacjach międzyszkolnych, które odbędą się 10 października 2014 roku w Wieruszowskim Domu Kultury. Kartę Zgłoszeniową należy przesłać do 3 października 2014 na adres organizatora. 
 
§ 6
Wykonawcy mogący przesłać swoje demo z jedną piosenką konkursową są zobowiązani nadesłać je do dnia 17 października 2014 r. — na dowolnym nośniku dźwięku wraz z załączoną Kartą Zgłoszeniową na adres organizatora.
 
§ 7
Z obu etapów zostaną wyłonieni uczestnicy Koncertu Konkursowego.
 
§ 8
O kwalifikacji do Koncertu Konkursowego zadecyduje komisja artystyczna powołana przez organizatora.
 
§ 9
Organizator zastrzega sobie prawo limitowania liczby zgłoszeń oraz zaproszenia pewnej liczby wykonawców bez kwalifikacji.
 
§ 10
Lista wykonawców zakwalifikowanych do Koncertu Konkursowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wdk.info.pl do dnia 17 października 2014 r. Wykonawcy zostaną powiadomieni 
o zaproszeniu do uczestnictwa w festiwalu telefonicznie oraz pocztą elektroniczną.
 
 
§ 11
Uczestnicy w Koncercie Konkursowym wykonują dwa utwory muzyczne, w tym: 
jeden obowiązkowo z repertuaru piosenki literackiej, poezji śpiewanej, aktorskiej  itp.);
drugi utwór dowolnie wybrany, mile widziane będą kompozycje autorskie — własna muzyka 
lub tekst.
 
§ 12
Do udziału w koncercie konkursowym będą dopuszczone wyłącznie utwory w języku polskim. 
W przypadku zagranicznych uczestników dopuszcza się jednak wykonywanie utworów w języku ojczystym bądź angielskim.
 
§ 13
Uczestnicy zapewniają sobie akompaniament. Organizator zapewnia: fortepian, nagłośnienie, możliwość podłączenia instrumentów oraz obsługę techniczną.
 
§ 14
Wokalistom mogą towarzyszyć: akompaniator, sekcja instrumentalna lub podkład nagrany na płycie CD, w przypadku solistów dopuszczalne są chórki dograne do podkładu.
 
§ 15
W trakcie przesłuchań konkursowych nie przewiduje się bisów.
 
§ 16
Wykonawców oceniać będzie Jury, które bezpośrednio po wysłuchaniu wszystkich uczestników uda się na naradę.
 
§ 17
Lista laureatów zakwalifikowanych do Debiutanckiego Koncertu Galowego, który odbędzie się 
w dniu 26 października 2014 r., zostanie ogłoszona przez organizatora podczas Koncertu Nocnego w dniu 25 października 2014 r.
 
§ 18
O podziale nagród decyduje wyłącznie Jury. O ewentualnych nagrodach nieprzyznanych przez Jury decyduje organizator.
 
§ 19
Piosenki laureatów zostaną uwiecznione na festiwalowej płycie pamiątkowej. 
 
§ 20
Laureaci przesłuchań konkursowych ubiegać się będą o udział w finale Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
 
§ 21
Akredytacja od jednej osoby wynosi 150 zł (w tym: pełne wyżywienie, dwa noclegi oraz wolny wstęp na koncerty towarzyszące), płatna 
do dnia 21 października 2014 roku na konto bankowe Stowarzyszenia „Nadwrażliwi”:
Bank Spółdzielczy w Lututowie, 
nr 08 9256 0004 2600 1049 2000 0010 
 
§ 22
Osoby niekorzystające z wyżywienia i noclegu wnoszą opłatę merytoryczną 
w wysokości 50 zł.
 
§ 23
Organizator nie zwraca kosztów podróży.
 
§ 24
Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 
§ 25
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nieodpłatnie nagrań audio dokonanych podczas koncertu, po otrzymaniu pisemnej zgody uczestników.
 
§ 26
Biuro festiwalowe będzie czynne 24 października 2014 r. od godziny 15.00 
w Wieruszowskim Domu Kultury.
 
§ 27
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 
 
W czasie trwania festiwalu organizator zapewnia:
kompetentne jury, profesjonalne nagłośnienie, atrakcyjne nagrody, odpowiednio zaopatrzoną Kawiarenkę Artystyczną.
 
Wszelkich informacji o festiwalu udziela jego pomysłodawca i dyrektor 
Anna Niesobska, 
tel. 605624961 lub 604753733.
 
 
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

.pdf       .doc
WUTW zaprasza swoich słuchaczy do wzięcia udziału w wycieczce do Teatru w Łodzi

 

Spotkanie autorskie otwarte ze Zbigniewem Kołbą - Krioterapia - to warto wiedzieć.

 

Zapraszamy na Koncert Nocny "Bez Granic", podczas którego wystąpi
między innymi Robert Kasprzycki Trio :)

Naprawdę warto posłuchać!

 

Zapraszamy słuchaczy WUTW na wyjazd do Term Uniejowskich

[1]  2  3  4  5    >  >>  >|
Aktualności Kino "Słońce" Dom Kultury Kalendarz imprez Oferta Usługi Fotorelacje Kontakt Nasi Mecenasi Festiwal "Spoza chmur" Mecenasi Festiwalu "Spoza chmur" Uniwersytet III Wieku Kapela "Sami Swoi" Zajęcia art-hobbystyczne